• 0 (342) 369 60 65 Dahili: 3200

İlahiyat Fakültesi’nin süreli yayın organı olan İlahiyat Akademi dergisi, yılda iki defa yayın ve her sayıda bir konuyu işleyen bilimsel, uluslararası hakemli bir dergidir.

 

İlahiyat Akademi, Türkiye’de ve İslam dünyasında din ve dinî algı ile ilgili problem olabilecek konuları irdelemeye ve bu anlamda topluma bir katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede şimdiye kadar çıkan sayılarda, Selefîlik, Göç, Yabancılaşma ve Dindarlık ve Mezhep Olgusu gibi aktüel konular ele alınmıştır.

 

Ayrıca tüm makaleleri fakültenin öğretim üyeleri tarafından Arapça’ya çevrilen İlahiyat Akademi Dergisi, İslam dünyasındaki temel sorunlara ilişkin Türkiye’deki ilmî birikimin Ortadoğu’ya ve Arap dünyasına aktarılmasını hedeflemektedir. Bu yönüyle dergi, Türkiye’deki üniversiteler içerisinde Türkçe ve Arapça basımı gerçekleştirilen ilk ve tek bilimsel dergi olma özelliği taşımaktadır. 

 

Sayılarımız

     

 

 

 

4. Sayı Arapça

4. Sayı Türkçe

 

 

3. Sayı Arapça

3. Sayı Türkçe

 

 

 

1-2. Sayı Arapça

1-2. Sayı Türkçe